STORFORMAT

Profil Reklame kan hjelpe deg med alt av store format - om det er profilering av byggeplass eller til et event.

Profil Reklame har moderne og effektive maskiner og utstyr for produksjon av rollups, seil og storformater. Det gjør at vi kan produsere mesteparten av det profileringsmateriellet vi leverer raskt og effektivt fra eget verksted. Det betyr også at vi har meget god kvalitetskontroll gjennom hele produksjonsprosessen og – ikke minst – kan gi rask oppfølging og behandling ved eventuelle reklamasjoner.